سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده سواری خودرو: پیکان مدل: 1389 رنگ: سفید

کد مزایده : 98284
شهر: مشگین شهر
متن مزایده

ششدانگ یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1389 و به رنگ سفید – به شماره شاسی : 151659 به شماره انتظامی ایران 91- 61 ق 631

کارشناسی خودرو

کارشناس خبره در رشته تصادفات و امور فنی خودرو در مورخ1403/1/14 وضعیت ظاهری خودرو : طی بازدید فنی که از خودروی مذکور در پارکینگ نگهبان محله به عمل آمد خودرو از نظر وضعیت ظاهری سالم بوده و هیچگونه تصادفی ندارد . استعلام خلافی و بیمه نامه شخص ثالث خودرو : طی استعلامی که از مرکز اجرائیات پلیس راهور به عمل آمد خودرو دارای بدهی از نوع خلافی به مبلغ 13/344/000 ریال می باشد بیمه نامه شخص ثالث آن تا مورخه 1403/10/30 دارای اعتبارمی باشد . خودروی مزبور بازداشت و توقیف سیستمی و فیزیکی گردیده و توسط کارشناس خبره در رشته تصادفات و امور فنی خودرو به مبلغ 1/500/000/000 ریال (صد و پنجاه میلیون تومان ) ارزیابی گردیده است .

جزئیات مزایده سواری خودرو: پیکان مدل: 1389 رنگ: سفید

مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر مورخه 1403/02/16 به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه 1/500/000/000ریال ( یکصدو پنجاه میلیون تومان ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا” فروخته می شود در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد خریدار یا خریداران می توانند قبل از روز مزایده با هماهنگی شعبه اجرای اسناد رسمی مشگین شهر از خودرو فوق الذکر به مالکیت آقای مصطفي بي مكان رضابيگلو در پارکینگ نگهبان محله ( روباز ) دیدن فرمایند کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است نیم عشر دولتی و حق مزایده و نقدا وصول خواهد شد ضمنا” چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردید مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. صورتجلسه مزایده در صورت برگزاری مزایده در روز مزایده تنظیم و باستناد ماده 39 مکررآیین نامه اجرایی در صورت عدم حضور خریدار خودروی مذکور وفق مقررات ماده مذکور به بستانکار واگذارخواهد گردید ..


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 150/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/27
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/16 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده پژو آردی سواری مدل 1385 در استان اردبیل

  مزایده پژو آردی سواری مدل 1385 در استان اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 21 روز

  قیمت: 120/000/000 تومان

 • مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ 131SL سال 1391 رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 180/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت نیسان 2000

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو روآ سال 1386 رنگ نقره ای در استان اردبیل

  مزایده خودرو پژو روآ سال 1386 رنگ نقره ای در استان اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: 85/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند تیپ lx به رنگ سفید مدل 1388

  - اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 4 روز

  قیمت: 125/000/000 تومان