سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده موتورسیکلت BENELLI TNT 25 N – رنگ: سفید مدل: 1400

کد مزایده : 98565
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه موتورسیکلت BENELLI TNT 25 N به رنگ سفید به شماره موتور 0249N23712198 و شماره تنه N23ZDBJDFM1B01997 به شماره انتظامی 21716 – ايران 398 و مدل 1400

کارشناسی موتور سیکلت

کارشناس رسمي دادگستری موتورسیکلت انژکتوری که بدنه خط و خش دارد ودسته کلاج شکسته است و تا تاريخ 1402/12/21 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1401/5/1/119/34169/960 نزدشرکت بيمه ایران میباشد و ششدانگ موتورسیکلت با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو ششصد میلیون ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده موتورسیکلت BENELLI TNT 25 N – رنگ: سفید مدل: 1400

مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1403/02/18 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت موتورسیکلت به نشانی فوق الذکر محل توقف موتورسیکلت مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده برعهده خريدار مي باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئين نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت مي باشد. لازم بذکر است چنانچه نسبت به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 160/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/18 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه