آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده نیسان سال 1392

کد مزایده : 102652
متن مزایده


مزایده خودرو نیسان
مدل 1392
تعداد یک دستگاه
مبلغ تضمینی 187.500.000

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 187/500/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/26 (2 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه