آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده وانت مزدا کاربری: سواری ، مدل: 1370

کد مزایده : 102012
متن مزایده

یک دستگاه خودروی وانت مزدا مدل 1370 موتور 1600 با شماره انتظامی 62 ب 992 ایران 65

کارشناسی خودرو

رنگ فیروزه ای متالیک موتور سالم لاستیک ها حدودا 50 درصد روکش صندلی پارچه معمولی بدنه دارای خوردگی و صافکاری  خط و خش و فرورفتگی های جزئی خودرو در پارکینیگ خاتم است. قیمت 1/600/000/000 ریال

جزئیات مزایده وانت مزدا کاربری: سواری ، مدل: 1370

لذا طالبین خرید می توانند ضمن ملاحظه نظریه کارشناسی و اموال مذکور و بازدید از آن  پیشنهاد خود را تا قبل از روز  دوشنبه مورخ  1402/03/21ساعت 10:00 صبح به دفتر اجرای احکام شعبه ارسال نمایند و بایستی 10درصد قیمت کارشناسی شده( جهت دریافت مبلغ و شناسه واریز به این اجرا مراجعه نمایید  )به حساب سپرده دادگستری به شماره 100100004059012907640350 واریز وضمیمه پیشنهاد خود (درون پاکت درب بسته) به این اجرا تحویل نمایند ومابقی قیمت پیشنهادی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد 10درصد قیمت کارشناسی و بعد از ساعت 10 صبح  ترتیب اثر نخواهد داد وچنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.ضمناً جهت شرکت در مزایده ثبت نام ثنا الزامی است.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 160/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/21 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو پراید تیپ اجی ال ایکس آی دوگانه سوز مدل 1389

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت مزدا به رنگ نقره ایی مدل 1397

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 360/000/000 تومان

 • مزایده سواری خودرو: وانت مزدا 2000 مدل: 1381 استان: کرمان

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو وانت مزدا دوکابین مدل 1380

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار