آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده وانت پیکان ، کاربری

کد مزایده : 100818
متن مزایده

مورد مزایده:یکدستگاه وانت پیکان به شماره شهربانی 41 – 821 م 46

شماره موتور 0079981          – شماره شاسی 678917EG 6 AA 36  NAA

کارشناسی خودرو

وضعیت انتقال نیرو سالم    -وضعیت شاسی ها جلو و عقب سالم    – شیشه ها سالم    -کاپوت جلو رنگ دارد        – وضعیت لاستیک ها 70درصد    – خودرو دارای کفی و بدون باربند می باشد    – چراغ عقب راست شکسته .   

ارزش خودرو 2/300/000/000ریال می باشد./

جزئیات

طالبین می توانند حداقل پنج روز قبل از مزایده باهماهنگی اجرای احکام بازدید نموده درصورت تمایل به شرکت در مزایده لازم است حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت وجه نقد همراه داشته باشند تادرصورت ارائه بالاترین قیمت وجه مذکور به حساب  سپرده دادگستری  واریز گردد و مابقی ثمن مورد مزایده نیز می بایست حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مذکور پرداخت گردد درغیر اینصورت مبلغ ده درصد سپرده شده قبلی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده و مزایده نیز باطل خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/24 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو پراید در استان لرستان سال 1383

  - لرستان

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سواری سمند سورن به رنگ سفید مدل 1391

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 202/000/000 تومان

 • مزایده خودرو: پژو پارس در استان لرستان رنگ: سفید مدل: 1395

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 430/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید مدل 1388 در استان لرستان

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 140,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، سال: 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: 130,000,000 تومان