آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده وانت پیکان سواری مدل 1393 در استان اردبیل

کد مزایده : 102200
متن مزایده

یکدستگاه خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 816 ق 81 ایران 91 مدل 1393

کارشناسی خودرو

-برابر نظریه کارشناس منتخب خودرو مذکور فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد.قیمتی که مزایده از آن شروع می شود: حسب نظریه کارشناس منتخب ارزش تقریبی مال معرفی شده عبارت است از به مبلغ 2/000/000/000ریال (دویست میلیون تومان)

جزئیات مزایده وانت پیکان سواری مدل 1393 در استان اردبیل

6.ساعت و مورخه و روز مزایده: روزدوشنبه مورخ 1403/04/04 از ساعت 10 الی 11-محل انجام مزایده :جعفرآباد -واحد اجرای احکام دادگاه عمومی بخش جعفرآبادقیمت پایه از بهاء ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و برنده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت مابقی مانده ثمن معامله اقدام نماید.در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدیدخواهد شد.طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به شعبه اجرای احکام دادگاه جعفرآباد مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/04 (11 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو تاکسی ون فوتون – مدل 1401 رنگ: زرد خورشیدی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو پراید مدل خودرو: 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 105,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو روآ رنگ سفید

  مزایده دستگاه خودرو پژو روآ رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 115,000,000 تومان

 • مزایده خودرو سایپا 131SE استان: اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: 175/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت پیکان مدل 1393 پلاک: 816 ق 81 ایران 91

  مزایده خودرو وانت پیکان مدل 1393 پلاک: 816 ق 81 ایران 91

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 200/000/000 تومان

 • مزایده خودرو تاکسی ون فوتون – مدل 1401

  مزایده خودرو تاکسی ون فوتون – مدل 1401

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار