آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده (پراید)سایپا 131 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1397

کد مزایده : 102387
متن مزایده
یک دستگاه خودرو سواری (پراید)سایپا 131 به شماره شهربانی 93- ایران 294 ص53 و شماره موتور 6062357شماره شاسی 1087489سال تولید 1397

کارشناسی خودرو

رنگ سفید نوع سوخت بنزین تعداد سیلندر : چهار ، تعداد چرخ و محور : چهار چرخ دو محور ، وضعیت لاستیک ها : مستعمل است که بنابه اظهارکارشناس رسمی دادگستری رشته اموروسایط نقلیه موتوری وزمینی ،وضعیت خودرو : در حال حاضربیمه نامه شماره 2101/8942/1402/372 از تاریخ 1402/4/7 لغایت 1403/4/7 صادره از شرکت بیمه دانا دارد. موتور روشن شد نقص فنی ندارد لاستیک ها 40 درصد استهلاک دارد گلگیر جلو سمت راست خوردگی و رنگ شدگی دارد .

جزئیات مزایده (پراید)سایپا 131 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1397

خودرو مزبورتوسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ودرقبال قسمتی ازطلب بستانکارونیم عشراجرایی وحق حراج ازساعت9الی12روز یک شنبه مورخه 27 / 03 / 1403 در پارکینگ راهنمایی کازرون خیابان ارتش ازطریق مزایده به فروش میرسد.مزایده از مبلغ 2/460/000/000 ریال شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی ازطرف خریدار نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات نقداوصول خواهد شد.بدهی های احتمالی وسایرهزینه های قانونی دیگرکه تعلق بگیردمشخص نیست وچنانچه ازاین بابت تاروزفروش بدهی داشته باشدبه عهده برنده مزایده خواهدبود. لازم به ذکراست شخصی که میخواهد به عنوان خریداردرمزایده شرکت نماید،میبایست قبل ازبرگزاری مزایده نسبت به واریز10/مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده اداره ثبت اسناد اقدام نماید. (این آگهی دریک نوبت درروزنامه طلوع چاپ کازرون منتشرودرمعابرعمومی نیزالصاق میگردد).

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 246/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/27 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو وانت دوکابین مزدا 2000 رنگ: سفید روغنی مدل: 1381 در استان فارس

  - فارس

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 190.000.000 تومان

 • مزایده هیوندا سانتافه سواری مدل 2015 رنگ سفید در استان فارس

  - فارس

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 3.100.000.000 تومان

 • مزایده سواری پژو 405 شماره انتظامی 655ل24 ایران93 از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان فارس

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو مگان 2000 – مدل 92

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا سبز – مدل 1372

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 140,000,000 تومان

 • مزایده خودرو وانت پیکان 1600 به رنگ سفید مدل 1384

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 95,000,000 تومان