آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پراید بنزینی هاچ بک سواری مدل 1993 رنگ خاکستری در استان خراسان شمالی

کد مزایده : 101482
متن مزایده

یک دستگاه سواری پراید بنزینی هاچ بک (مدل 1993 میلادی) (معادل 1371) شمسی به شماره پلاک 83 ط 438 ایران 38 به رنگ خاکستری و شماره موتور ( 552381 ) شماره شاسی (753541 )

کارشناسی خودرو

به وضعیت ظاهری وسیله وبازدیدفنی ونوع و مدل و شرایط بازار قیمت پایه کارشناسی خودرو به شماره فوق مبلغ 350/000/000 ریال (سی و پنج میلیون تومان ) برآورد و تعیین گردد.و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به فروش برسد،

جزئیات مزایده پراید بنزینی هاچ بک سواری مدل 1993 رنگ خاکستری در استان خراسان شمالی

بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند و در روز مزایده نسبت به پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی از طریق سایت ستاد ایران اقدام نمایند. بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 35/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/16 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس ، مدل: 1380 ، رنگ: سبز یشمی ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: 76,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 پلاک: 19 الف 854 ایران 12 ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو 405 سواری در استان خراسان شمالی

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت نیسان پلاک خودرو: 13 الف 816 ایران 12 در استان خراسان شمالی

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 در استان خراسان شمالی

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سمند در استان خراسان شمالی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار