آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پراید تیپ جی ال ایکس ای نقره ای – مدل 1386

کد مزایده : 102279
متن مزایده

سواری پراید تیپ جی ال ایکس ای نقره ای متالیک مدل 1386شماره شاسی 1412286376323 و شماره موتور 2111711

کارشناسی خودرو

شرکت سازنده سایپا  به شماره پلاک انتظامی 19-176 ط 55  ،  ب) بازدیدازوسیله نقلیه وارزیابی قیمت : از سواری پراید  شماره فوق بازدیدبعمل آمد.خودرو درلحظه بازدید فاقد موتور و گیربکس بوده و صرفا اطاق بازدید شده است ، ودر مجموع با توجه به عدم وجود موتور و و گیر بکس اطاق ضایعات محسوب میشود و نهایتا بر اساس وزن بفروش میرسد د) ارزیابی قیمت روز خودرو : با توجه به وضعیت فنی وظاهری قیمت پایه خودرو مذکور در بازار فعلی کرمانشاه به مبلغ 50/000/000 ریال معادل پنج میلیون تومان ارزیابی می گردد

جزئیات مزایده پراید تیپ جی ال ایکس ای نقره ای – مدل 1386

که از طریق مزایده حضوری بفروش برساند که مزایده برای روزچهارشنبه  مورخ  1403/3/26ساعت 10 صبح درمحل اجرای احکام مدنی شعبه 6 شورای حل اختلاف مجتمع شهید بهشتی برگذار می گردد طالبین می توانند به استناد ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی 5 روز قبل از مزایده، از مال مورد مزایده واقع  میدان جمهوری اسلامی  شورای حل اختلاف مجتمع شهید بهشتی اجرای احکام مدنی شعبه 6 مجوز لازم را جهت بازدید دریافت نمایند و در روز مزایده با همراه داشتن کارت ملی شرکت تودیع ورسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز نماید، درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده  129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد . پس ازاحراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال سند بنام خریدار صادر می شود.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 5/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/26 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سمند ال – ایکس ، آبی ، کاربری: سواری ، مدل: 1385

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو ، مدل: 1383 ، استان: کرمانشاه ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 50,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید تیپ جی ال ایکس به رنگ نقره ای مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 5/000/000 تومان