آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پراید جی تی ایکس آِی سواری مدل 1388 رنگ سفید در استان آذربایجان شرقی

کد مزایده : 102005
متن مزایده

یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس آِی مدل 1388 با پلاک انتظامی ایران37- 759 ج93 به رنگ سفید روغنی باشماره شاسی 1412288285736ی وشماره موتور 2999708

کارشناسی خودرو

بصورت بنزین سوز با ظرفیت اعلامی 4 نفره -که بدنه بصورت دور رنگ میباشد وسقف سالم میباشد-داشبور سالم – صندلی وتودوزی سالم – تجهیزات اضافی ندارد – باند عقب ندارد-کاپوت جلو نیاز به صافکاری ونقاشی دارد-موتور سالم -گیربکس سالم-دبفرانسیل سالم -تایرهای عقب 50 درصد وجلو 80 درصد- خلافی ندارد-بیمه تا تاریخ 1403/8/15 دارای بیمه میباشد-خودرو متعلق به آقای رضا تقی زاده مباشد که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1300/000/000 ریال ارزیابی شده

جزئیات

مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 1403/04/03 در پارکینگ جلالی واقع در مراغه میدان مادر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1300/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبالغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نمایندگان قانونی او در جلسه مزایده می باشد برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبالغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب خزانه واریزنکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 130/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/03 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه