سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده پراید جی تی ایکس مدل: 1384 با کاربری سواری و رنگ سفید

کد مزایده : 98709
شهر: ارومیه
متن مزایده

يك دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی 987 ب75 ایران 17

کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی مورخ1402/10/11 به شماره شاسی 718111 و شماره موتور 368666 به رنگ سفید بنزین سوز مدل 1384 ظرفیت 4 نفر ، 4 سیلندر ، داری 2 محور ، دارای 4 چرخ که اتاق و بدنه سالم ،موتور خاموش،دارای گیربکس دارد،شیشه ها سالم ،سپر عقب شکسته،دارای دیفرانسیل ،دارای صندلی و جلو داشبورد،دارای جلوپنجره سالم،لاستیکها 90% ،چراغها سالم ،ائینه و برف پاک کن ها را دارد .بازدید از خودرو و ارزیابی در پارکینگ امین انتظام انجام شد- متعلق به اقای خسرو رمضانی و با توجه به مراتب فوق قیمت خودرو به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال (1/250/000/000 ريال) ارزيابي شده است .

جزئیات مزایده پراید جی تی ایکس مدل: 1384 با کاربری سواری و رنگ سفید

لذا خودروی فوق از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ پایه 1/250/000/000 ریال معادل 125/000/000 تومان شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. لازم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 125/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/04
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/18 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه