آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پراید 131 ساده : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1389 در استان تبریز

کد مزایده : 32129
متن مزایده

مزایده اتومبیل پراید 131 ساده ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، سال: 1389 در استان تبریز

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: تماس با مزایده گذار
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه