سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده پراید132 مدل: 1389 با کاربری سواری و رنگ سفید

کد مزایده : 98252
شهر: اردبیل
متن مزایده

خودروسواری پراید132 مدل:1389 رنگ:سفید روغنی شماره موتور:3738780شماره شاسي:1422289200518و شماره انتظامي:79-987ج24

کارشناسی خودرو

طبق نظر کارشناس رسمی وضعیت ظاهری: ظاهر و داخل اتاق و وضعیت فنی در حد سالم و نیازمند رسیدگی وضعیت تایرها مجموعاً متوسط -دارای قری و فرورفتگی در اطراف و نیازمند صافکاری و نقاشی می باشد و بیمه نامه خودرو تا تاریخ 1402/12/25 دارای اعتبار است و به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال( 1/600/000/000ریال) ارزيابي و قیمت قطعی گردیده است.

جزئیات مزایده پراید132 مدل: 1389 با کاربری سواری و رنگ سفید

خودروی فوق از ساعت 9 الي 12 مورخه دهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و سه روز دوشنبه از طريق مزايده به فروش مي رسد. متقاضیان جهت رویت خودرو میتوانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند؛ مزايده از مبلغ یک میلیارد وششصد میلیون ریال( 1/600/000/000ریال )برای خودرو فوق شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد. نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد .شرکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان بلا استثناء(که شامل بستانکار هم می شود) منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی در حسابداری اداره اجرا بوده و مستلزم حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را پس از مراجعه به حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده با درخواست بستانکار تجدید خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 160/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/26
مهلت شرکت در مزایده: 1402/02/10 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده پژو آردی سواری مدل 1385 در استان اردبیل

  مزایده پژو آردی سواری مدل 1385 در استان اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 21 روز

  قیمت: 120/000/000 تومان

 • مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ 131SL سال 1391 رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 180/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت نیسان 2000

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو روآ سال 1386 رنگ نقره ای در استان اردبیل

  مزایده خودرو پژو روآ سال 1386 رنگ نقره ای در استان اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: 85/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند تیپ lx به رنگ سفید مدل 1388

  - اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 4 روز

  قیمت: 125/000/000 تومان