آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پراید132 – مدل 1390

کد مزایده : 102119
متن مزایده


حراج یکدستگاه خودروی سواری پرایدسفید132مدل 1390 به شماره انتظامی 631 م 81 ایران 32

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 148/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/06 (2 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه