سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده پژوپارس مدل: 1390 با کاربری سواری و رنگ سفید

کد مزایده : 98119
شهر: همدان
متن مزایده

ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری پژو سفید پارس بشماره انتظامي ايران21-655 ط68

کارشناسی خودرو

کارشناسان رسمي دادگستري ارزیابی گردیده است . مشخصات و وضعیت ظاهری و فنی آن عبارت است از:الف) پژو پارس،رنگ سفید،مدل 1390شماره موتور 12490209281شماره شاسي NAAN01CA6BK117393وضعیت ظاهری آن : 1-خودرو بدون تصادف و سالم است 2-موتور خودرو خاموش و بعلت خواب زیاد باتری از کار افتاده و قابل روشن شدن نبود 3-کلیه شیشه ها سالم بجز شیشه جلو که قسمت راست در عرض شیشه شکستگی وجود دارد 4- سپرهای عقب و جلو سالم 5-بدنه دارای خط و خش از قسمت های گلگیر چپ عقب ،درب چپ عقب ،گلگیر راست عقب از زیر چراغ خطر می باشد 5-سقف و ستون ها سالم 7- صندوق عقب سالم ،درب موتور سالم 8-آیینه های بغل و داخل سالم 9-تودوزی داخلی سالم 10-چراغ های جلو و عقب سالم می باشد .خودرو مذکور در پارکینگ نیروی انتظامی واقع در جاده کرمانشاه در ابتدای ورودی شهر بهار میباشد ،كه طبق نظر كارشناسان رسمي ارزش پایه آن به مبلغ ( 3/000/000/000ریال معادل سیصد میلیون تومان ) می باشد

جزئیات مزایده پژوپارس مدل: 1390 با کاربری سواری و رنگ سفید

مورد فوق از ساعات 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1403/2/12 از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبالغ مذکور شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریداران یا نماینده قانونی او درجلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید.ودرصورتی که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد لازم بذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی عوارض شهرداری و …تا تاریخ مزایده اعلام از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است .و نیز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بایت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهدشد.و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 300/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/12 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده سایپا تیپ : تیبا ، مدل: 1400 ، سفید ، کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 4 روز

  قیمت: 270/000/000 تومان

 • مزایده خودرو دستگاه نیسان کمپرسی ، مدل: 1383

  مزایده خودرو دستگاه نیسان کمپرسی ، مدل: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده وانت نیسان ، کاربری: سواری ، رنگ: آبی ، مدل: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو 206 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1389

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو پارس XU7 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفيدروغني ، مدل: 1392

  - همدان

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان