سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده پژو پارس ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1387

کد مزایده : 99153
شهر: مراغه
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل سواری پژو پارس مدل1387 با پلاک انتظامی ایران 35 – 676 ق53 به رنگ سفید روغنی با شماره شاسی 749354 و شماره موتور 124872010186

کارشناسی خودرو

که از لحاظ بدنه سالم – دارای چند لکه رنگ بوده – داشبور سالم – صندلی وتودوزی سالم – ضبط صوت دارد – موتور سالم وبصورت خاموش ارزیابی گردید گیربکس سالم – دیفرانسیل سالم – تایرها هرچهار حلقه بالای 70 درصد میباشد . خودرو متعلق به آقاي محمدرضا مومن كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 2/000/000/000 ريال ارزيابي شده،

جزئیات مزایده پژو پارس ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1387

مزایده خودروی فوق الذکر از ساعت 9 الي 12 مورخ 1403/03/21 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ2/000/000/000 ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد.

شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبالغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار يا نمايندگان قانوني او در جلسه مزايده مي باشد برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبالغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد ودر صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب خزانه واريزنکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/13
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/021 (19 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه