سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده: پژو پارس ئی ال ایکس رنگ: نقره ای مدل: 1386

کد مزایده : 99303
شهر: خوي
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل سواری پژو پارس ئی ال ایکس مدل 1386 به رنگ نقره ای به شماره موتور 12685003462 به شماره شاسی51000827 به شماره انتظامی 37- 891 م31

کارشناسی خودرو

طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 1/650/000/000 ريال ارزيابي شده، خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده و به رنگ نقره ای متالیک بنزینی بوده و چراغ عقب راست شکسته و آثار تصادف در بدنه سمت راست و درب موتور مشهود است -لاسیتک ها 50 درصد کارکرده بوده و تودوزی و صندلی ها سالم بدنه در قسمت سقف – درب موتور – و درب صندوق عقب آفتاب سوخته بوده و دارای رینگ اسپورت می باشد و چراغ جلو چپ شکسته است .

جزئیات مزایده: پژو پارس ئی ال ایکس رنگ: نقره ای مدل: 1386

مزایده از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 1403/02/29 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده خودرو مذکور از مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال (1/650/000/000 ریال ) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. لازم به ذكر است پرداخت بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز شده و مزایده تجدید خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد مزایده تجدید خواهد شد. درصورتی که روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد مزایده تجدید خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 165/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/29 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه