سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده پژو 206 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1394

کد مزایده : 98561
شهر: مشهد
متن مزایده

خودرو سواری پژو 206 مدل 1394 به شماره انتظامي ايران 74 – 872 ي 27 به شماره موتور 165A0005605و شماره شاسيNAAP03ED2EJ600476

کارشناسی خودرو

برابر گزارش کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي گرديد:

نوع وسیله نقلیه و سیستم: سواری پژو 206TU3

شماره انتظامی: ایران 74 – 872 ی 27

مدل: 1394

رنگ – ظرفیت – سوخت: سفید ، 5 نفر ، بنزین

شماره موتور: 165A0005605

شماره شاسی:NAAP03ED2EJ600476

وضعیت فنی: موتور خاموش

به علت عدم دسترسی به سوئیچ ماشین امکان روشن نمودن خودرو میسور نگردید به همین جهت امکان بررسی شماره موتور و شماره اطاق نیز مقدور نگردید. گلگیر جلو چپ خوردگی دارد. بدنه رنگ دارد. تودوزی سالم. لاستیکها 50درصد. قیمت پایه کارشناسی به فرض صحت اسناد مالکیت و اصالت خودرو و همچنین سلامت فنی خودرو تعیین گردیده است.

قیمت پایه کارشناسی: 2/900/000/000 ریال معادل دویست و نود میلیون تومان

جزئیات مزایده پژو 206 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1394

توضیحات: 1- با توجه به بازدید مجدد، نظریه کارشناسی 4911 مورخ 1402/10/25 به علت رنگ شدگی قطعاتی از بدنه تعدیل گردید. 2- انجام نقل و انتقال و دریافت هرگونه خدمات از پلیس راهور منوط به رعایت ضوابط قانونی در هنگام مراجعه می باشد.

مورد مزایده اتومبيل مذكور در روز پنج شنبه مورخ 1403/02/13 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از مبلغ پایه 2/900/000/000 ریال معادل دويست و نود ميليون تومان شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً واگذار ميگردد. همچنين طبق بند 6 از فراز الف ماده 121 آیین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه به عهده برنده مزایده است. ضمناً برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به شماره حساب فوق صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 290/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/13 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه