آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پژو 405 جی ال ایکس ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، مدل: 1388

کد مزایده : 101502
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1388 به شماره پلاک انتظامی 91و195 ایران20 نقره ای متالیک

کارشناسی خودرو

مطابق نظریه کارشناس خودرو مذکور دارای شماره شاسی 323102 و شماره موتور 12488072052چهار سیلندر، لاستیک ها 50 درصد، معاینه فنی ندارد، رنگ طبق تشخیص کارشناس رنگ: گلگیر جلو سمت راننده تعویض و رنگ می باشد و تا 1402/12/10سابقه بیمه داشته و ارزش آن بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است وجود داشته باشد مبلغ 1/900/000/000ریال ارزیابی گردیده و قرار است از طریق مزایده به فروش برسد.

جزئیات مزایده پژو 405 جی ال ایکس ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، مدل: 1388

مزایده به صورت غیر حضوری و در مورخه 1403/03/20 از ساعت 8 تا 10 صبح قیمت پایه، قیمت کارشناسی می باشد و فروش از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. توضیح اینکه در راستای اجرای قانون، اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید 10 درصد قیمت مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده است تسلیم نماید و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 190/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/20 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه