آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پژو405 ، کاربری: سواری ، رنگ: نقره ای ، مدل: 1383

کد مزایده : 101491
متن مزایده

نوع:  سواری سیستم:پژو405 ظرفیت: 5 نفر  پلاک انتظامی: 29ن 471 ایران61 مدل 1383 رنگ:نقره ای نوع سوخت: بنزین    شماره موتور: 12483034713  شماره شاسی PLIC97SNL5B080603

کارشناسی خودرو

اظهارنظر نهایی کارشناس :

ب: وضعیت موجود وسیله نقلیه.

وضعیت داشبورد سالم  و تودوزی سالم می باشد.

ارزش وسیله نقلیه 1.100.000.000 ریال معادل یکصدو  ده میلیون تومان تعیین می گردد.

جزئیات مزایده پژو405 ، کاربری: سواری ، رنگ: نقره ای ، مدل: 1383

خودروی توقیف شده در مورخه 1403/03/12 راس ساعت 9/30 الی 10 صبح در محل اجرای احکام حقوقی به فروش میرسد. قیمت مزایده از بهای ارزیابی شده توسط کارشناس دادگستری شروع شده و به شخص یا اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد برنده مزایده باید فی المجلس 10درصد مبلغ پیشنهادی را در صندوق سپرده دادگستری تودیع و نسبت به پرداخت مابقی آن ظرف مدتی که از سوی واحد اجرای احکام تعیین می گردد و از یک ماه تجاوز نخواهد کرد. اقدام نماید درغیر اینصورت 10درصد تودیع شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. . (اشخاصی که قصد شرکت در مزایده فوق را دارند باید قبل از شرکت در مزایده 10 در صد سپرده را پرداخت نمایند.)


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 110/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/12 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو جیپ توسن در استان کردستان مدل 1368

  مزایده خودرو جیپ توسن در استان کردستان مدل 1368

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده خودرو لکسوس RX350 مدل 2010

  مزایده خودرو لکسوس RX350 مدل 2010

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 206 سال 1390 در استان کردستان

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 290/000/000 تومان

 • مزایده پراید سواری مدل 1384 رنگ اطلسی در استان کردستان

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 70/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژوGLXI405 – مدل 1388

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 310/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 206 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1390

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 290/000/000 تومان