آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پژو405 جی ال ایکس مدل: 1383 با کاربری سواری

کد مزایده : 102074
متن مزایده

یکدستگاه اتومبیل پژو405 جی ال ایکس شماره پلاک 435 ب 28 ایران 92 مدل 1383

کارشناسی خودرو

اتومبیل موصوف براثر دریافت ضربه شدید ناشی از تصادف و واژگونی یکدستگاه کامیون برروی آن از قسمت کلیه نقاط بدنه  موتور سیستمهای تعلیق وسیستم انتقال قدرت خسارت جدی دیده است وبازسازی آن باتوجه به نوع  مدل  وضعیت بازار قطعات بدکی  اجرت ودستمزدها وسایر خدمات جانبی مربوطه بازسازی آن قابل توجیه نبوده والزاما باید اسقاط شود.قیمت اتومبیل موصوف باتوجه به شرایط ظاهری وفنی آن  وضعیت بازار خودرو درزمان ارزیابی (18/2/1403) به صورت عادله به مبلغ دویست ملیون ریال (200/000/000 ریال ) معادل بیست ملیون تومان تعیین میگردد

جزئیات

کارشناس رسمی دادگستری ارزش پایه مورد مزایده  فوق را به جمعا به مبلغ  200.000.000          ریال تعیین نموده که مزایده در تاریخ 403.3.24      روز    پنجشنبه    ساعت  10  صبح لغایت  11    در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آمل از قیمت پایه شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید و باقیمانده را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت باقیمانده مبلغ ظرف مهلت مقرر فوق ، مبلغ پرداخت شده اولیه پس از کسر هزینه مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در حق دولت ضبط خواهد شد چنانچه جهت انتقال مال مورد مزایده هزینه ای لازم باشد بر عهده خریدار است طالبین می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن نمایند


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/24 (امروز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده فروش خودرو ساینا در دادگستری شهرستان بابل

  مزایده فروش خودرو ساینا در دادگستری شهرستان بابل

  مهلت شرکت در مزایده : 16 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده وانت دو کابین t8kmcتیپ t8 ، مدل: 1401 ، مشکی ، کاربری سواری

  مزایده وانت دو کابین t8kmcتیپ t8 ، مدل: 1401 ، مشکی ، کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 16 روز

  قیمت: 1/350/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید سال 80 رنگ مشکی در استان مازندران

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 85/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید تیپ: صبا جی تی ایکس ، رنگ: مشکی ، کاربری: سواری ، سال: 1382

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 60/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو PARS TU5 رنگ خودرو سفید مدل 1397

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: 520/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید جی ال ایکس ای ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، سال: 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان