مزایده خودرو
اشتراک

مزایده یک دستگاه خودرو سايپا تيپ : 132 سال 90 رنگ نقره ای

کد مزایده : 94921
متن مزایده

ششدانگ يك دستگاه خودروی سواری به شماره ایران 48 -328 ج 36 سيستم : سايپا تيپ : 132 كاربري : سواري مدل : 1390 رنگ : نقره اي-متاليک شماره شاسي : S5420090035266 شماره موتور : 3963414 نوع سوخت : بنزين تعداد محور : 2 ظرفيت : جمعا 4 نفر تعداد چرخ : 4 تعداد سيلندر : 4 که برابر مدارک و اسناد ارائه شده خودرو

توصیف خودرو و وضعيت ظاهري و فني وسايل نقليه (در زمان بازديد ) عبارت است :در زمان بازدید از ناحیه سپر عقب ، درب صندوق عقب ،درجلو راست فرو رفتگی داشت ، بخشی از رنگ بدنه در اثر پارک در شرایط آب و هوایی و محیط نامناسب زایل شده ، لاستیک ها و باطری فرسوده و الزما باید تعویض شوند ، ، به علت قفل دربها بازدید از نیرو محرکه مقدور نبود ، ارزش خودرو با عنایت به موارد اعلام شده به مبلغ 1/320/000/000 میلیون ریال معادل یک میلیارد و سیصدو بیست میلیون ریال اعلام میگردد.

*ارزش پایه خودرو: مبلغ 1/320/000/000 میلیون ریال معادل یک میلیارد و سیصدو بیست میلیون ریال ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد.

*مزايده از مبلغ 1/320/000/000 میلیون ریال معادل یک میلیارد و سیصدو بیست میلیون ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است ،مزایده حضوری و شرکت در جلسه برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت کلاسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه را به همراه درخواست کتبی به اداره اجرای ثبت بوشهر تسلیم نمایند.

ضمناً برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمایند و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. لازم بذکر است بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نشده باشدبه عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد و جوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد/ .

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 132/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/09/13
مهلت شرکت در مزایده: 1402/10/10 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده پارس تندر ، رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، مدل: 1397

  - بوشهر

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 585/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 206 – مدل 1384 نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 235/810/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 206 نقره ای – مدل 84

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 235/810/000 تومان

 • مزایده کامیون در استان بوشهر

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 4/900/000/000 تومان

 • مزایده کامیون رنگ سفید در استان بوشهر

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده BMW ، کاربری: سواری ، مدل: 2009

  مزایده BMW ، کاربری: سواری ، مدل: 2009

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 4/000/000/000 تومان