آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ 131SL سال 1391 رنگ سفید

کد مزایده : 100690
متن مزایده

نوع سواری سیستم پراید تیپ 131SLشماره انتظامی 968ی 67 ایران 91 شماره شاسی NAS411100C1173518شماره موتور 4776107مدل 1391 ه ش رنگ سفید تعداد محور دو تعداد چرخ 2 تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین ظرفیت 4 نفر

کارشناسی خودرو

شرح وضعیت ظاهری خودرو

1- طی بازدید ظاهری وفنی از وضعیت خودرو مشاهده گردید که خودروی مذکور از ناحیه درب جلو سمت چپ و کف صندوق عقب دارای آسیب بوده و بازسازی شده است

2- ارکان اصلی خودرو دارای اصالت بوده و موتور و اتاق تعویضی نمی باشد

براورد نهایی قیمت

با توجه به موارد مذکور و وضعیت ظاهری در قسمت عقب خودرو درب و بادر نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر ، ارزش ریالی وقیمت پایه

به شرح مندرج دربندهای فوق الاشاره برای سورای پراید موصوف به مبلغ 1800.000.000ریال معادل 180.000.000تومان تعیین می گردد.

جزئیات مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ 131SL سال 1391 رنگ سفید

با حضور نماینده دادسرا وبا امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی فوق الذکر  به  ازطریق مزایده به فروش می رسد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند  قیمت  مورد نظر خودرا تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه  کتبی تسلیم نمایند و درروز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند. بدیهی است بالاترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی  که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی  شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ملاحظه نماید  همچنین  برنده  مزایده  بایستی به اقتضای مورد  کل بهای مال مورد مزایده  و یا 10درصد آن رابه عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر (پرداخت10درصد) باید حداکثر ظرف یک  ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ  سپرده برنده  مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد.ضمنا شرکت کنندگان بایستی ده درصد مبلغ پیشنهادی را چک تضمین از بانک ملی تهیه و یا نقدا به حساب سپرده دادگستری نمین واریز و پیوست درخواست خویش نمایند در غیر این صورت به درخواستی که موارد اشاره شده را رعایت ننمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد و از مزایده  درخواست ایشان کنار گذاشته خواهد شد .درصورت برنده شدن این مبلع به عنوان مبلغ ده درصد مزایده  محاسبه خواهد شد درصورت عدم برنده شدن مبلغ مذکورعودت داده خواهد شد./.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 180/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده ۶ دستگاه خودرو نیسان پیکاپ در استان اردبیل مدل 88 و 1 پژو 405

  - اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو زانتیا سیتروئن رنگ: نقره ای مدل: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: 100,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید ، کاربری: سواری ، رنگ: نوک مدادی ، مدل: 1389

  مهلت شرکت در مزایده : 20 روز

  قیمت: 142,000,000 تومان

 • مزایده پراید131 : رنگ: نقره ای ، کاربری: سواری ، استان:اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 160,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پژو پارس در استان اردبیل سال 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 196,000,000 تومان

 • مزایده خودرو تاکسی ون فوتون – مدل 1401 رنگ: زرد خورشیدی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار