مزایده خودرو

مزایده لیفان ، مدل: 1393 ، مشکی ، کاربری سواری

کد مزایده : 96619
متن مزایده

 

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 140201111

ششدانگ يك دستگاه خودرو ، سیستم : لیفان ، تیپ : X60 ، کاربری : سواری ، زیرکاربری : هاچ بک ، مدل : 1393 ، رنگ : مشکی – مشکی – متالیک ، شماره شاسی : NAKSG4312DB109470 ، شماره موتور : LFB479Q130802296 به شماره انتظامی ایران 88 – 364 م 52 که به علت عدم پرداخت مهریه به تعداد 14 (چهارده) قطعه سكه طلای یک بهار آزادي طرح جديد و يك سرويس طلاي 18 عيار و 4 قلم كالا به انتخاب زوجه موضوع سند ازدواج شماره 5771 مورخ 1397/09/22 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 178 روستای زاغمرز بخش مرکزی استان مازندران منجر به صدور اجرائيه و تشکیل پرونده اجرائی به شماره بایگانی 140100703 در واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر گردیده که نیابتاً جهت وصول تعداد 14 (چهارده) قطعه سكه طلای یک بهار آزادي طرح جديد به اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران ارسال و پرونده اجرائی تحت شماره بایگانی 140201111 تشکیل و برابر نامه شماره 3553/13/405/12/44 مورخ 1401/12/03 مرکز شماره گذاری پلیس راهور خودروی مذکور بازداشت و برابر نامه شماره 3553/13/405/02/98 مورخ 1402/02/23 مرکز شماره گذاری پلیس راهور متوقف گردیده است.

و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 6115 مورخ 1402/04/28 توصیف خودرو عبارت است از اینکه : موتور خاموش ، وضعيت لاستيک داراي 50% آج سالم ، بدنه داراي خوردگي و خط و خش از اطراف ، وضعيت داخل اتاق و تجهيزات در حد مدل و ارزش خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 4/000/000/000 ریال (چهار میلیارد ریال) ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار برابر نامه مکانيزه به شماره 140285655095003383 مورخ 1402/06/19 دفترخانه اسناد رسمي شماره 1079 تهران خودروی مذکور دارای بیمه نامه می باشد و در روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 از ساعت 9 الی 12 در محل سالن مزایده اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ 4/000/000/000 ریال (چهار میلیارد ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .

مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد . این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی است . ضمناً خریداران می بایست 48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق pcpos و 72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق سیستم بانکی به حساب سپرده ثبت اقدام نمایند.

تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت : 1402/11/21

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران – مریم اعزازی


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/22
قیمت: 400/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/22
تاریخ پایان مزایده: 1402/12/07
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.