مزایده خودرو

مزایده خودرو: پژو رنگ: سفید مدل: 1393

کد مزایده : 96665
متن مزایده

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کلاسه 140203675 (خودرو)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق ششدانگ یک دستگاه خودرو .كشور سازنده ايران شركت سازنده ايران خودرو كاربري سواري زير كاربري سواري سيستم پژو تيپ PARS XU7 شماره شاسي NAAN01CA5EH107973 شماره موتور 124K0366664 شماره بدنه 00EH107973 نوع رنگ روغني رنگ اصلي سفيد رنگ فرعي سفيد VIN IRFC931V1T8107973 سال توليد 1393 به شماره انتظامی ایران 88 238 ل 16 بدهکار پرونده اجرایی کلاسه 140203675 که درقبال بدهی وی بازداشت و متوقف گردیده است .

طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1402/09/11 وضعيت بدنه :دارای رینگ اسپرت، آسپر جلو وعقب دارای خط و خش ،گلگیر عقب سمت چپ دارای زدگی و خراشیدگی ،صندليها و تودوزی ها سالم و در حد مدل است و لاستیکها 50 درصد به لحاظ فنی سالم و آماده به کار.قابليت شماره گذاري دارد ،اصالت دارد ،نقض ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ندارد، که به مبلغ 2/700/000/000 ریال (دو ميليارد و هفتصد ميليون ريال) ارزیابی شده و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران به فروش می رسد مزايده از مبلغ 2/700/000/000 ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.

مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت 10(ده) درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واريز اعلامي و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. لذا بستانکار در صورت تمايل به رقابت با خريدار و يا خريداران مي بايست ظرف 48ساعت قبل از شروع وقت مزايده اصل فيش واريزي مبلغ وديعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبي به واحد اجرا تسليم و ثبت نمايند.

ضمناً برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است و برابر اعلام بستانکار مال مورد مزایده فاقد بیمه مي باشد.

 


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/23
قیمت: 270/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/23
تاریخ پایان مزایده: 1402/11/30
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.