مزایده خودرو

مزایده دستگاه خودرو پراید مدل 1388 در استان تهران

کد مزایده : 96609
متن مزایده

به موجب پرونده اجرائی شماره بایگانی فوق ششدانگ یکدستگاه خودرو سيستم: سواري سيستم پرايد تيپ جي تي ايکس آي شماره شاسي S1412288107116 شماره موتور 3243646 شماره بدنه 0 نوع رنگ متاليک رنگ اصلي خاکستري رنگ فرعي نوک مدادي VIN IRPC881V1IW107116 سال توليد 1388 به شماره انتظامي 55 292 م 36 حسب اعلام بدهکار؛خودرو داراي بيمه نامه شخص ثالث مي باشد و طبق نظر مورخ 1402/08/13کارشناس رسمی دادگستری، خودروی فوق قابلیت شماره گذاری و اصالت دارد و نقض ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد-بيمه بدنه ندارد درصد لاستيک:30 درصد و سمت راست سراسر تصادفی می باشد و سپرهای جلو و عقب شکسته می باشد و گلگیر جلو و درب موتور تعویضی می باشد جلو پنجره شکسته و چراغ خطر عقب راست شکسته و درب عقب و جلو و گلگیر عقب چپ شکسته و 280000تا کیلومتر تخمین زده شده است .

خودروي مذکور به مبلغ 1/000/000/000ريال (يک ميليارریال ) ارزیابی شده و در روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 از ساعت 9 الی 12 از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 1/000/000/000ريال (يک ميلياردو ششصدوهشتاد ريال) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد. مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت 10 درصد (ده درصد) از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واريز اعلامي و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. لذا بستانکار و خريدار يا خريداران در صورت تمایل به شرکت در جلسه مزایده، مي بايست ظرف 48 ساعت قبل از شروع وقت مزايده اصل فيش واريزي مبلغ وديعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبي به واحد اجرا تسليم و ثبت نمايند.

ضمناً برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي گردد. این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.

تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت: 1402/11/21

رییس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران-محمدی


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/22
قیمت: 100/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/22
تاریخ پایان مزایده: 1402/12/07
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.