مزایده خودرو

مزایده کامیون ، رنگ: سفید ، تیپ پریموم

کد مزایده : 96675
متن مزایده

به موجب پرونده هاي اجرائي كلاسه هاي 140204021035000903 ،140204021035000904 و 140204021035000905 به ترتيب به شماره بايگاني هاي 140200056 ،140200057 و 140200058 به ميزان دو قسمت از 12 قسمت ( به استثناي ثمنيه سهم همسر دائمی) از يك دستگاه کاميون کشنده بدون تريلي سفيد رنگ سيستم رنو تيپ پريموم به شماره موتور 105095 و شماره شاسی VF624GPA000004695 به شماره انتظامي 54 ايران 513 ع 96 توقیف شده كه طبق نظر كارشناس رسمي کاميون بدون تريلي بوده و لاستيک هاي جلو و عقب و شيشه ها سالم هستند و سپر جلو سمت راست شکستگي دارد ،آيينه بالايي سمت راننده شکسته و با چسب ترميم شده و دنده اتوماتيک است .

به مبلغ 5/250/000/000 ريال ارزيابي شده و بنا بر اعلام بستانکار تا تاريخ 1402/12/23 بيمه ميباشد ؛ از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 5/250/000/000 ریال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد.

ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعلام گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد؛ شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 5 روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد .

 


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/14
قیمت: 525/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/14
تاریخ پایان مزایده: 1402/11/29
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.