مزایده خودرو

مزایده پژو مدل: 1394 با کاربری سواری و رنگ سفید

کد مزایده : 96677
متن مزایده

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق ششدانگ یکدستگاه خودرو كاربري سواري زير كاربري سواري سيستم پژو تيپ PARS XU7 شماره شاسي NAAN01CE7FH244962 شماره موتور 124K0678935 شماره بدنه 00FH244962 نوع رنگ روغني رنگ اصلي سفيد رنگ فرعي سفيد VIN IRFC941V1T8244962 سال توليد 1394 به شماره انتظامی 88-675 ب 84 نام پدر: محمدحسين تاریخ تولد: 1366/07/08 شماره ملی: 0079764452 شماره شناسنامه: 46423 بدهکار پرونده اجرایی کلاسه 140001621 که درقبال بدهی وی ناشی ازسند ازدواج : شماره سند : 450 ، تاریخ سند : 1387/05/26 ، دفترخانه صادر کننده : دفترخانه ازدواج شماره 315 و طلاق شماره 8 شهر تهران بموجب نامه شماره 140298601015008354 مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ پلیس راهور بازداشت (سندی و فیزیکی) متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی وارده 140205001015022038-1402/07/12 وضعیت فنی خودرو سالم می باشد وضعیت اتاق و بدنه سالم فقط خط و خش جزئی ، کارکرد پیمایش 61981 کیلومتر که به مبلغ 3/400/000/000 ریال ( سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) ارزیابی شده و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 ازطریق مزایده به فروش می رسد مزايده از مبلغ 3/400/000/000 ریال ( سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.

مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت 10(ده) درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واريز اعلامي و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. لذا خريدار و يا خريداران مي بايست تا 48 ساعت قبل از شروع وقت مزايده اصل فيش واريزي مبلغ وديعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبي به واحد اجرا تسليم و ثبت نمايند. ضمناً برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد.

در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است .ضمنا برابر اعلام بستانکار خودرو فوق فاقد بیمه میباشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/14
قیمت: 340/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/14
تاریخ پایان مزایده: 1402/11/29
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.