مزایده خودرو

مزایده ام وی ام مدل: 1394 با کاربری سواری و رنگ نوک مدادی

کد مزایده : 96658
متن مزایده

به موجب پرونده اجرائي کلاسه فوق يک دستگاه اتومبيل سواري ام وي ام مدل1394رنگ نوک مدادي متاليک داراي پلاک انتظامي849س 26ايران 99 به شماره موتورMVM477FJAF032103وشماره شاسي NATFBAMD7F1025852ميباشد که به استناد سندنکاحيه 3037مورخ 1391/02/21دفترخانه ازدواج 18و کرج بازداشت ،و در مورخ 1402/10/6طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید.

وضعيت خودرو : وضعیت ظاهری درب جلو و عقب سمت راست خوردگي دارد رکاب سمت راست خوردگي دارد درب صندوق عقب خوردگي دارد موتور به ظاهر سالم با توجه به اينکه بيش از سه سال خوابيده نياز به سرويس دارد داشبورد سالم گيربکس به ظاهر سالم است صندلي و تودوزي سالم است ديفرانسيل به ظاهر سالم است تايرها پوسيده بايد هر چهارحلقه تعويض شود باطري معيوب و نياز به تعويض دارد نقايص ظاهري از قبيل شيشه ها (شيشه جلو شکسته است )چراغها (سالم )سپرها خوردگي جزئي دارد.

مزايده از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 در پاركينگ ثامن به نشاني بلوار سرداران نبش گوشت ايران كوچه معزي از مبلغ 2/440/000/000ریال شروع به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود وکليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است ونيم عشروحق مزايده نقداوصول خواهد شد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي غير مترقبه گردد،

مزايده روزاداري بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام مي شود. ضمنا وفق ماده 136آیین نامه اجرا (اصلاحی)شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/14
قیمت: 244/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/14
تاریخ پایان مزایده: 1402/11/30
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.