آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک
فیلترها
استان
دسته بندی
 • مزایده سایپا تیپ ساینا ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1400

  مهلت شرکت در مزایده : 23 روز

  قیمت: 330,000,000 تومان

 • مزایده پژو RD : کاربری: سواری ، مدل: 1382

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 70,000,000 تومان

 • مزایده پیکان 1600 : کاربری: سواری ، مدل: 1379

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید در استان خراسان جنوبی مدل 1384

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 60,000,000 تومان

 • مزایده پراید Gtxi ، مدل: 86 ، رنگ: بژ کرم، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 60/000/000 تومان

 • مزایده خودرو نیسان دیزل کمپرسی مدل 1391 رنگ آبی

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: 508/000/000 تومان

 • مزایده: وانت مزدا دو کابین مدل: 89

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سپند پی کی ، پلاک: 96 د564 ایران52 ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دوو سیلو ، کاربری: سواری ، مدل: 1381

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 110,000,000 تومان

 • مزایده یک دستگاه خودرو آر دی سال 1383 رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 65/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پاترول رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده خودرو نیسان دیزل کمپرسی مدل 1391

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده آر دی : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1383 در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 58,500,000 تومان

 • مزایده خودرو وانت مزدا در استان:خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 195,000,000 تومان

 • مزایده: پیکان پلاک: 52- 537 ص 97

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 100,000,000 تومان

 • مزایده خودرو: سپند پی کی, یک در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 63,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پاترول به رنگ سفید مدل 1371

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 270,000,000 تومان

 • مزایده خودرو سایپا 132 در استان خراسان جنوبی سال 1396

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 210/000/000 تومان

 • مزایده خودرو آر دی رنگ سفید مدل 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 65/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 در استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت دوکابین فوتون ، در استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید در استان خراسان جنوبی پلاک: 52 -138 ق 15

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 45,000,000 تومان

 • مزایده خودرو وانت دوکابین فوتون ، کاربری: سواری ، استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو 206 در استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 184,500,000 تومان

 • مزایده خودرو پژو405 پلاک: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 190,000,000 تومان

 • مزایده پیکان 1600 سواری سال 1379 سفید در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 95,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پژو آردی مدل 1384 سبز

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 55,000,000 تومان

 • مزایده ساینا در استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 385/000/000 تومان

 • مزایده پراید، تیپ:صبا : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1382

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 80,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید – مدل 1385 نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 90,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پیکان 1600 سال 1379 در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو پژو RD مدل 1382

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 70/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 ، رنگ خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 65/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 در استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 77 به رنگ خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سمند پلاک: 12-636الف14 مدل 86

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا دو کابین سال 89 در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • آگهی مزایده کوئیک اسناد رسمی بیرجند

  آگهی مزایده کوئیک اسناد رسمی بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سواری پژو 405 مدل 1377

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 58,500,000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پژو 206 به رنگ قهوه ای مدل 1388

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 205/000/000 تومان

 • مزایده خودرو 206 استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 205,000,000 تومان

 • مزایده خودرو وانت مزدا دو کابین مدل 89

  مزایده خودرو وانت مزدا دو کابین مدل 89

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژوه 405 ، کاربری: سواری ، مدل: 93

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا دو کابین سال 89 در استان خراسان جنوبی

  مزایده خودرو وانت مزدا دو کابین سال 89 در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سمند مدل 86 در استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید جی تی ایکس آی ، پلاک خودرو: 242 د72 ایران 52

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 140,000,000 تومان

 • مزایده: سمند ال ایکس رنگ: سفید مدل: 1386

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 170,000,000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پزو پارس به رنگ خاکستری مدل 94

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 420,000,000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پژو 405 به رنگ نقره ای مدل 84

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 184,500,000 تومان

 • مزایده دستگاه وانت آریسان ، در استان: خراسان جنوبی

  مزایده دستگاه وانت آریسان ، در استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده وانت نیسان ، کاربری: سواری مدل: 1393

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت نیسان مدل 1393

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو تیپ : GLX1800I 405 مدل 1384

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 250/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو آردی در استان خراسان جنوبی مدل خودرو 1382

  مزایده دستگاه خودرو پژو آردی در استان خراسان جنوبی مدل خودرو 1382

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده پژو 405 slx سواری مدل 1398 در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پاترول 1371 چهار درب در استان خراسان جنوبی

  مزایده خودرو پاترول 1371 چهار درب در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید 131 SE ، مدل 1395 کاربری سواری ، مدل 1395

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 190/000/000 تومان

 • مزایده خودرو آر دی ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، سال: 1383

  مزایده خودرو آر دی ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، سال: 1383

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 65/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 سال 1377 در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 65/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 – مدل 1377

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 65/000/000 تومان

 • مزایده پراید صبا سواری مدل 1379 رنگ سفید در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 80/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید تیپ: GLXI ، رنگ: زرد خورشیدی ، کاربری: سواری ، سال: 1387

  مزایده خودرو پراید تیپ: GLXI ، رنگ: زرد خورشیدی ، کاربری: سواری ، سال: 1387

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 105/000/000 تومان

 • مزایده سواری خودرو: پژو، پارس PARS XU7 CNG مدل: 1393 رنگ: سفید

  - قاين

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 350/000/000 تومان

 • مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان 1600 مدل 1379

  مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان 1600 مدل 1379

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: ---- تومان

 • مزایده خودرو پژو206 سفید – مدل 1395

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 180/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه پژو405 ، رنگ خودرو: نقره ای ، مدل: 1385

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 100/000/000 تومان

 • مزایده خودرو: پژو405 مدل: 1385 رنگ: نقره ای

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 89/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو 405 رنگ خودرو: نقره ای مدل: 1389

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 100/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو405 به رنگ نقره ای مدل 1385

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 90/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو405 رنگ خودرو نقره ای مدل 1390

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 126/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو405 مدل 1385 رنگ خودرو نقره ای

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 95/000/000 تومان

 • مزایده یک دستگاه خودرو پراید111 سال 1393 رنگ سفید

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 143/000/000 تومان

 • مزایده خودرو: زانتیا – رنگ: سفید مدل: 1389

  مزایده خودرو: زانتیا – رنگ: سفید مدل: 1389

  - بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 176/000/000 تومان