مزایده خودرو
اشتراک
فیلترها
استان
دسته بندی
 • مزایده خودرو پراید 111 ، مدل 1389 کاربری سواری ، مدل 1389 رنگ نقره ای

  - 100/000/000

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 1403/02/02 تومان

 • مزایده خودرو پژو آردی در استان کردستان مدل 1385

  مزایده خودرو پژو آردی در استان کردستان مدل 1385

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 100/000/000 تومان

 • مزایده پیکان سواری مدل 1387 رنگ سفید در استان کردستان

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 130/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو تیبا دو مدل 96 رنگ خودرو سفید

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 245/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پیکان تیپ 1600 به رنگ سفید مدل 79

  مزایده خودرو پیکان تیپ 1600 به رنگ سفید مدل 79

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 35/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید مدل 89 رنگ نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو تیبا 2 رنگ خودرو سفید مدل 98

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 240/000/000 تومان

 • مزایده خودرو تیبا دو – مدل 96

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 245/000/000 تومان

 • مزایده خودرو هاچ بک جک مشکی – مدل 98

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 1/100/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید مدل 84 سفید

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 90/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید تیپ 131 – مدل 93

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 170/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو سیستم و تیپ GLX ، رنگ خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده پراید تیپ صبا gtxi ، مدل: 86 ، سفید ، کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 100/000/000 تومان

 • مزایده وانت پیکان سفید – مدل 87

  مزایده وانت پیکان سفید – مدل 87

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده پراید 131 ، کاربری: سواری، مدل: 90

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 100/000/000 تومان